جنگل صخره ای مکانی‌ شگفت‌انگیز در ماداگاسکار

مجموعه: عجایب گردشگری

جنگل صخره ای مکانی‌ شگفت‌انگیز در ماداگاسکار

شهری در غرب ماداگاسکار با برج‌های سنگ آهکی سربه فلک کشیده.پ

ارک ملی «بماراها» در غرب ماداگاسکار سال ۱۹۹۰در سازمان جهانی یونیسف به ثبت رسید. بهترین دلیل هم چشم اندازهای مهیج ۷۲۵ کیلومتر مربعی است از جنگل سنگی شگفت انگیزی که به نام Tsingy شهرت دارد.

Tsingy از کلمه ماداگاسکاری « mitsingitsignia» که به معنی با نوک پا راه رفتن می‌باشد گرفته شده و به زبان محاوره ای راه یافته تا موقعیت شگفت‌انگیز جغرافیایی اینجا را توضیح دهد. شاید اینجور سنگ آهک‌های ساییده شده در جاهای دیگری از کره زمین نیز وجود داشته باشند، اما قطعاهیچ کجا به این بلندی، باریکی و گستردگی به شکل درخت‌های مخروطی نیستند.

علاوه بر این ظاهر پیچیده جنگلی با دره‌های تنگ و غارهای مرطوب تنوع زیستی متنوعی نیز در جریان هست که گونه‌های مختلفی از گیاهان و حیوانات را شامل می‌شود.

جنگل صخره ای مکانی‌ شگفت‌انگیز در ماداگاسکار

جنگل صخره ای مکانی‌ شگفت‌انگیز در ماداگاسکار جنگل صخره ای مکانی‌ شگفت‌انگیز در ماداگاسکار جنگل صخره ای مکانی‌ شگفت‌انگیز در ماداگاسکار