آرشیو : نوشته هایی با برچسب چگونه بفهمم كه زمان زايمان رسيده است؟

چگونه بفهمم كه زمان زايمان رسيده است؟

چگونه بفهمم كه زمان زايمان رسيده است؟

زايمان در زنان مختلف متفاوت است و تعيين زمان دقيق آن واقعا ممكن نيست. زايمان را بيشتر بايد يك فرآيند دانست نه يك اتفاق سريع؛ ...

ادامه مطلب