آرشیو : نوشته هایی با برچسب پل آجی چای

پل آجی چای تبریزآثاری زیبا

پل آجی چای تبریزآثاری زیبا

پل آجی چای تبریزآثاری زیبا تنها گذرگاه قدیمی ایران و بخشی از دنیای مشرق زمین به دنیای غرب در شما ل غرب تبریز بر روی ...

ادامه مطلب