آرشیو : نوشته هایی با برچسب ََآیین های نوروز

جشن آب‌پاشان ؛ از مراسم باستانی ویژه نوروز

جشن آب‌پاشان ؛ از مراسم باستانی ویژه نوروز

جشن آبریزگان، علل پیدایش برابر با روایت ابوریحان بیرونی، منشأ جشن مربوط است به زمان جمشید. در این زمان عدد جانوران و آدمی ‌آنقدر زیاد ...

ادامه مطلب
آیین های نوروز-حاجی فیروز، آتش افروز

آیین های نوروز-حاجی فیروز، آتش افروز

مراسم استقبال از نوروز، بسیاری پیش از فرا رسیدن سال نو آغاز می‌شد و همه حاکی از بشارت رسیدن بهار، سال نو و رستاخیز بود. ...

ادامه مطلب