آرشیو : نوشته هایی با برچسب فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد- شعر تولدي ديگر

فروغ فرخزاد- شعر تولدي ديگر

همهء هستي من آيهء تاريکيست که ترا در خود تکرار کنان به سحرگاهان شکفتن ها و رستن هاي ابدي آه کشيدم ، آه من در ...

ادامه مطلب
شعر فروغ فرخزاد/شب و هوس

شعر فروغ فرخزاد/شب و هوس

در انتظار خوابم و صد افسوس خوابم به چشم باز نميآيد اندوهگين و غمزده مي گويم شايد ز روي ناز نمي آيد چون سايه گشته ...

ادامه مطلب