آرشیو : نوشته هایی با برچسب عطار نیشابوری

شعر عطار نیشابوری

شعر عطار نیشابوری

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری یکی ازعارفان و شاعران بلندنام ادبیات فارسی‌ در اواخر سدهٔ ششم و اوایل سدهٔ هفتم است.عطار نیشابوری در سال ۵۱۳ ...

ادامه مطلب