آرشیو : نوشته هایی با برچسب ضرب المثل

چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

عقل درلغت ازعقال و پای بند شتر ماخوذ است وچون خرد ودانش مانع رفتن طبیعت به سوی افعال ذمیمه شود لهذا خرد و دانش را عقل گویند ...

ادامه مطلب
زن در ضرب‌المثلهاي ملل

زن در ضرب‌المثلهاي ملل

زن در ضرب‌المثلهاي ملل زنان سوژه ضرب‌المثل‌هاي متعددي هستند و اين مطلب تنها مربوط به ايران نيست. نگاهي داريم به چند ضرب المثل درباره زنان ...

ادامه مطلب
ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

هر ایرادی که مبتنی بر دلایل غیر موجه باشد آن را ایراد بنی اسرائیلی می‌گویند: اصولاً ایراد بنی اسرائیلی احتیاج به دلیل و مدرک ندارد؛ ...

ادامه مطلب