آرشیو : نوشته هایی با برچسب شعر امام زمان

شعر در وصف امام زمان

شعر در وصف امام زمان

«شعر امام زمان» اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟ چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي اي ...

ادامه مطلب