آرشیو : نوشته هایی با برچسب سعدی

حکایت مصیبت

حکایت مصیبت

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد .   پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی.   گفت: ای پدر فرمان تراست، نگویم ...

ادامه مطلب
ضرب المثل دختر سعدی

ضرب المثل دختر سعدی

کسی که بیشتر ساعات شبانه روز را در خارج از خانه به سر ببرد دوستان و بستگان کنایتاً او را دختر سعدی می نامند و ...

ادامه مطلب