آرشیو : نوشته هایی با برچسب سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

مولانا – سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

مولانا – سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش                                          ...

ادامه مطلب