آرشیو : نوشته هایی با برچسب روزه

روزه داری در ادیان مختلف

روزه داری در ادیان مختلف

روزه به معنی خودداری از خوردن خوراک و نوشیدن مایعات برای دوره مشخصی است. روزه بخشی از کردارهای دینی در گروهی از دینها است از ...

ادامه مطلب