آرشیو : نوشته هایی با برچسب داستان

داستان کوتاه دفترچه مشق دخترک فقیر

داستان کوتاه دفترچه مشق دخترک فقیر

داستان کوتاه دفترچه مشق دخترک فقیر معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا...دخترک خودش را جمع و جور کرد ، ...

ادامه مطلب
از پلنگ های زندگی نترسید!

از پلنگ های زندگی نترسید!

از پلنگ های زندگی نترسید! روزی پلنگی وحشی به دهکده حمله کرده بود. شیوانا همراه با تعدادی ازجوانان برای شکار پلنگ به جنگل اطراف دهکده ...

ادامه مطلب