آرشیو : نوشته هایی با برچسب خر

حکایت خر طلبکار

حکایت خر طلبکار

حکایت  خر طلبکار دوستان ملا که خرش را به اندازه خودش مي شناختند ، متوجه شدند که روز به روز ضعيف تر   مي شود . ...

ادامه مطلب