آرشیو : نوشته هایی با برچسب حقیقت

اصول دین لازمهً کشف حقیقت

اصول دین لازمهً کشف حقیقت

اعتقاد به اصول دین باید از روی تحقیق باشد، نه تقلید.کسی که به اصول دین اعتقاد ندارد، از دین بیرون است. در آغاز برخی از ...

ادامه مطلب