آرشیو : نوشته هایی با برچسب جشن آبپاشان

جشن آب‌پاشان ؛ از مراسم باستانی ویژه نوروز

جشن آب‌پاشان ؛ از مراسم باستانی ویژه نوروز

جشن آبریزگان، علل پیدایش برابر با روایت ابوریحان بیرونی، منشأ جشن مربوط است به زمان جمشید. در این زمان عدد جانوران و آدمی ‌آنقدر زیاد ...

ادامه مطلب