آرشیو : نوشته هایی با برچسب تاریخچه اسکیت درجهان

تاریخچه اسکیت درجهان

تاریخچه اسکیت درجهان

اختراع کفش اسکيت در سال 1763 توسط يک بلژيکي به نام Joseph merlin)ژوزفمرلين) به ثبت رسيد. او که با سوار شدن بر کفشهاي جديد خود ...

ادامه مطلب