آرشیو : نوشته هایی با برچسب بم

بازیهای محلی استان کرمان

بازیهای محلی استان کرمان

بازیهای محلی استان کرمان بازى‌هاى استان کرمان عبارتند از:آروسيو، اتصالو، ازکجا زنو، استخوان‌بازي، اشکست‌بازي، الاکلنگ، برنجک، بر، ناز نازو، پابالايو، پاورديوارو، ترنه‌بازي، توخطو، جموجمو هويزه، ...

ادامه مطلب