آرشیو : نوشته هایی با برچسب بر خاک جدی ايستادم

شعر احمد شاملو / بر خاک جدی ايستادم

شعر احمد شاملو / بر خاک جدی ايستادم

بر خاک جدی ايستادم بر خاک جدی ايستادم و خاک، به‌سانِ يقينی استوار بود. به ستاره شک کردم و ستاره در اشکِ شکِّ من درخشيد. ...

ادامه مطلب