آرشیو : نوشته هایی با برچسب بازیهای محلی

بازی های محلی استان مازندران

بازی های محلی استان مازندران

آغوزكا یا گردو بازی: بازیكنان گردو ها را دو به دو روی یكدیگر چیده و هر یك به نوبت با گردویی به نام كل یا ...

ادامه مطلب
معرفی بازی محلی یک گل دو گل

معرفی بازی محلی یک گل دو گل

● یک گل دو گل ▪ اهداف بازی: سرگرمی، افزایش هماهنگی عصبی عضلانی، افزایش دقت و تمرکز و چابکی ▪ تعداد بازیکن: بیشتر از دو ...

ادامه مطلب
بازی های بومی خراسان شمالی

بازی های بومی خراسان شمالی

بازی های بومی خراسان شمالی ● کلاغ پر ▪ اهداف بازی: سرگرمی و نشاط، افزایش تمرکز، دقت و هماهنگی عصبی عضلانی ▪ تعداد بازیکنان: ۴ تا ۱۰ نفر ...

ادامه مطلب
بازی هفت سنگ

بازی هفت سنگ

هفت سنگ: ● اهداف کلی: ایجاد روحیه همکاری، تقویت و مهارت در نشانه گیری و بهبود سرعت ● اهداف جزیی: پرورش روحیه ایثار، ایجاد رقابت سالم و ...

ادامه مطلب
بازیهای محلی استان کرمان

بازیهای محلی استان کرمان

بازیهای محلی استان کرمان بازى‌هاى استان کرمان عبارتند از:آروسيو، اتصالو، ازکجا زنو، استخوان‌بازي، اشکست‌بازي، الاکلنگ، برنجک، بر، ناز نازو، پابالايو، پاورديوارو، ترنه‌بازي، توخطو، جموجمو هويزه، ...

ادامه مطلب