آرشیو : نوشته هایی با برچسب اون دنیا

واقعیت مرگ چیست؟

واقعیت مرگ چیست؟

مرگ در انتظار همه ماست و راه فراري از آن، هرگز وجود ندارد. ما پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، عمه‌ها و عموها، والدين، دوستان، معلمان و همسايه‌هايمان ...

ادامه مطلب