آرشیو : نوشته هایی با برچسب امام جعفر صادق

گزیده ای از سخنان امام صادق

گزیده ای از سخنان امام صادق

گزیده ای از سخنان امام صادق 1-ثلاثة تورث المحبة: الدین و التواضع و البذل. سه چیز دوستی را به دنبال دارد: دین، فروتنی، بذل و ...

ادامه مطلب