آرشیو : احادیث و سخنان بزرگان

گزیده ای از سخنان امام محمد باقر علیه السلام

گزیده ای از سخنان امام محمد باقر علیه السلام

گزیده ای از سخنان امام محمد باقر علیه السلام 1- عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد. عالمی که به واسطه علمش به مردم ...

ادامه مطلب
گزیده ای از سخنان امام صادق

گزیده ای از سخنان امام صادق

گزیده ای از سخنان امام صادق 1-ثلاثة تورث المحبة: الدین و التواضع و البذل. سه چیز دوستی را به دنبال دارد: دین، فروتنی، بذل و ...

ادامه مطلب
گزیده ای از سخنان امام موسی کاظم

گزیده ای از سخنان امام موسی کاظم

گزیده ای از سخنان امام موسی کاظم 1- عونک للضعیف من أفضل الصدقة. یاری رساندن به ضعیف بالاترین صدقه دادن است. 2-من کفّ غضبه عن ...

ادامه مطلب
اهمیت شبهای قدر از دیدگاه امام صادق (ع)

اهمیت شبهای قدر از دیدگاه امام صادق (ع)

شبهای قدر برتیرن شبهای سال هستند. شبهایی که فرشتگان آسمان را به زمین وصل می کنند. امام صادق (ع) در احادیثی از اهمیت لیالی قدر ...

ادامه مطلب
پیامبر در رابطه با کمک خدا به بنده اش چه می فرماید؟

پیامبر در رابطه با کمک خدا به بنده اش چه می فرماید؟

حدیث پیامبر در رابطه با کمک و یاری خدا به بندش اش و گره گشای از کارمسلمانی را در ادامه خواهید دید. یاری و کمک ...

ادامه مطلب