آرشیو : معما و تست هوش

معمای ریاضی

معمای ریاضی

پرسش 1 چگونه مي‌توانيد 5 مستطيل رنگي كنار هر يك از مربع‌ها را به گونه‌اي كه همپوشاني نداشته باشند در داخل مربع‌ها قرار دهيد. پرسش ...

ادامه مطلب